Volgende optredens:

Laatste repetitie avond: 9 Juli 2018

Wederom houden wij onze "leerlingen voorspeelavond"
Alle leerlingen zullen iets van hun vooruitgang laten horen.
Tevens staan onze Docenten klaar op het een en ander uit te leggen.

Iedereen welkom, Ouders de opa's / oma's / donateurs / oudleden en andere belangstellende.

Of KOMT U OOK MEESPELEN?
Weet U welkom om eens onze verenigings sfeer te beluisteren.

Aanvang 19:30
Dorpshuis "De Belleman"

Who's Online
1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Powered by Visitor Maps

Privacy Statement / Wet AVG

Privacy Statement Muziekvereniging Elkander Getrouw

Muziekvereniging Elkander Getrouw heeft de bescherming van de persoonsgegevens van al haar leden hoog in het vaandel. In deze Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hierdoor kun je ervan verzekerd zijn dat wij er alles aan doen om je privacy te waarborgen en dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.

Muziekvereniging Elkander Getrouw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat:

• Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement. • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens. • We passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de  beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.  • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. • We op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, dat we je hierop wijzen en dat we deze respecteren.

Als Muziekvereniging Elkander Getrouw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je na het lezen van deze Privacy Statement vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers of leveranciers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers en leveranciers worden door Muziekvereniging Elkander Getrouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden; • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Elkander Getrouw de volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voornaam • Tussenvoegsel • Achternaam • (Zakelijk) Telefoonnummer • (Zakelijk)E-mailadres •

Je persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Elkander Getrouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Elkander Getrouw verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden; • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Elkander Getrouwde volgende persoonsgegevens van je vragen:

• Voornaam • Tussenvoegsel • Achternaam • Adres   • Woonplaats • Telefoonnummer • E-mailadres  Geboortedatum • Muziekinstrument • Kledingmaat

Je persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Elkander Getrouw opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud leden

Persoonsgegevens van oud-leden worden door Muziekvereniging Elkander Getrouw  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden.

1 visitors online now
0 guests, 1 bots, 0 members
Max visitors today: 4 at 01:50 pm CEST
This month: 21 at 04-13-2024 04:20 pm CEST
This year: 37 at 02-02-2024 08:14 am CET
All time: 109 at 12-29-2022 11:34 pm CET